ODSTRANĚNÍ
RADIOAKTIVNÍCH ODPADŮ
Čištění radioaktivních kapalin

COREBRICK™

Technologie na zpracování kapalného jaderného odpadu

POPIS
Kapalný jaderný odpad může být zpracován v jaderné elektrárně dvěma způsoby, a to jak jeho zpracováním tak i jeho úplným odstraněním, používá se více metod, jako jsou například cementace, asfaltování, vypařování, koncentrace na membránách nebo iontově selektivní sorpce. Poslední zmíněná metoda se stává velmi populární kvůli schopnosti účinně koncentrovat radionuklidy z velkého objemu kapalného odpadu s malým množstvím sorbentu.

Nová generace vysoce účinných anorganických sorbentů poskytuje světu nové možnosti na zvýšení efektivity zařízení na iontově selektivní sorpci, za předpokladu, že sorbenty se střední nebo vysokou aktivitou budou komplexně zabezpečeny během zpracování, transportace i likvidace.

METOIL nabízí technologii COREBRICK™ pro nepřetržitou LRW proměnu (z kapalného skupenství na pevné) a environmentálně bezpečné skladování výsledného pevného odpadu. Tato technologie je založená na dvoustupňové sorpci s jedinečnými sorbenty vyvinutými společností EKSORB.

Flexibilní sorpční zařízení a selektivita různých radionuklidů, stejně jako schopnost sorbentů přizpůsobit se fyzickým a chemickým parametrům daného procesu, zajištuje efektivní zpracování téměř jakéhokoliv kapalného jaderného odpadu.

Vysoce výkonné sorbenty jsou schopné zabránit předfiltračním roztokům a také rozkladům organických nečistot v roztocích, což umožňuje přesunutí radionuklidů z roztoku do kalu, které následně zredukuje počet kontejnerových filtrů v závěrečné fázi.

Požadovaná úroveň čistoty roztoků může být dosáhnutá i bez použití sorpčních sloupů (kontejnerových filtrů), pokud se použije odpovídající množství krystalického sorbentu (od 0,5% do 2%) ještě před LRW proměnou.

Sorbenty na přesun radionuklidů mohou mít ve vodě rozpustné obaly vyrobené z polyvinylových vláken, které eliminují potřebu dávkovacích zařízení. Kromě toho, když se vlákna rozpouštějí, tak to produkuje flokulační efekt pro lepší separaci použitých sorbentů od zpracovaného roztoku.

Tento diagram zobrazuje, jak funguje iontově selektivní sorpce se sorbenty od EKSORBU: LRW restrukturace (proměna) -→ přidání jemného sorbentu -→ míchání 1-2 hodiny (sorpce za statických podmínek) -→ separace kalu a použitého sorbentu -→ sorpce za dynamických podmínek s použitím COREBRICK™ kontejnerových filtrů s granulovanými sorbenty. Není zde potřeba žádná ionizační fáze pro LRW ohřívaní.

Až skoro 95% aktivity je odstraněno z LRW během statické sorpce, a zbývajících 5% je odstraněno během dynamických podmínek nebo během druhé fáze statické sorpce. Distribuce aktivity mezi kalem a kontejnerovými filtry mohou být řízeny k minimalizaci množství příslušné třídy odpadu.

COREBRICK™ kontejnerové filtry pozůstávají z betonového bloku, z napájecí a výstupní přípojky a odnímatelné míchačky. Sloup naplněný sorbenty je základním prvkem kontejneru. Po proměně z kapalného skupenství na pevné se sorbent smíchá s cementem, tak aby vytvořili sloučeninu, a přikryjí se betonovým uzávěrem. COREBRICK™ kontejnery mohou být použity k bezpečné skladování nebo odeslány na trvalou likvidaci. Tato technologie může být licencována, aby splňovala národní standardy jednotlivých krajin pro kontejnery.

Zpracovaný roztok se nechá odpařit, čím se získá neradioaktívní solný roztok (float). Sorbenty obsahující kal se separují v standardní továrně na iontově selektivní zpracování a mohou být lehce stmeleny na konsolidační stupeň - 40%. Závěrečná cementová sloučenina vyhovuje požadavkům norem GOST R 51883-2002, NP-093-14, a NP-019-15.

Toto všechno zjednodušuje fungování zařízení na iontově selektivní LRW proměnu a zlepšuje jejich výkonnost, spolehlivost a bezpečnost.

Technologie COREBRICK může být použita v mobilních LRW zařízeních na LRW proměnu a poskytnout své služby jaderným elektrárnám.